Måling

Måleverktøy for mer treffsikker og inspirerende trening

Les mer

Firenze

Planlegger dere tur eller samling? Vi skreddersyr faglig og sosialt program i Firenze.

Les mer

Goalgetter skreddersyr samlinger og prosesser for lederteam og organisasjoner.

Målet med samlingen eller prosessen kan være å utvikle et eller flere av områdene i treningsmodellen, eller å forankre en ferdig strategi. Gjennom god involvering og engasjerende oppgaver er det teamet selv som diskuterer, prioriterer og beslutter - vi bidrar med oppgaver, verktøy, systematisering, og oppfølging.

MAS

Med utgangspunkt i treningsmanualen «Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler « organiserer vi treningssamlinger for både ledere og medarbeidere. Vi fokuserer på innhold , gjennomføring og oppføling av samtalene, med hovedvekt på praktisk trening i selve gjennomføringen.

LEDERTEAMET

Vi bistår team i kartlegging av nå tilstanden og prioritering av utviklingsområder. Aktuelle treningsområder er målprosess, arbeidsmåte, teamroller og teamkultur. Vi kan også utvikle lederkjennetegn og individuelle treningsplaner.

En samling eller en prosess kan omfatte lederteamet, en avdeling eller hele organisasjonen. En prosess består av en rekke samlinger. Treningsperioden er tiden mellom samlingene, og i denne perioden gjennomføres tiltak som sikrer bevegelse på veien fra ord til handling. En samling kan gjennomføres over en eller to dager. Samlinger i Firenze vil oftest gå over 3 – 4 dager. Vi skreddersyr individuelle treningsprogram for ledere som ønsker å trene på egen hånd, i forkant av, eller parallelt med prosess i teamet.

Modell

blue-arrow-down

Måleverktøy

Måleverktøy for mer treffsikker og inspirerende trening

Goalkeeper

- er et web basert måleverktøy som måler nå tilstand og fremgang hos hver enkelt leder, lederteamet og/eller hele organisasjonen.

Målingen gjør treningen mer treffsikker, effektiv og inspirerende. Målingene synliggjør også «best practise» på treningsområdene.

Det er en fordel å starte treningen med et godt bilde av nå tilstanden, det er inspirerende å få feedback på fremgang underveis, og målingene er et nyttig verktøy i dialogen mellom leder og medarbeidere.

Rapportene fra Goalkeeper er enkle og oversiktlige, og kan anvendes direkte i den enkeltes og teamets treningsopplegg.

Målingen gir konkrete tilbakemeldinger på følgende områder:

  • Har vi felles målforståelse?
  • Er vi optimalt organisert?
  • Preger verdiene kulturen i teamet?
  • Er leder rollemodell for verdier og definerte lederkjennetegn?
  • Hvordan godt fungerer lederteamet?
  • Hvordan oppleves leders oppfølging?

GoalCoaching består av:

4

Samlinger

2

Dager

6

Måneder

Avholdes i Stavanger / Ryfylke og Firenze

Program

Etter prosessen vil du sitte igjen med ferdigheter og verktøy som gjør deg bedre i stand til å gjennomføre utviklingsprosesser, både på gruppe- og individnivå.

GoalCoaching anvender modeller og verktøy som sikrer at du gjennom hele prosessen, får jobbe med utvikling av egen lederrolle og organisasjon.

På samlingene vil du møte ledere fra ulike bransjer og organisasjoner som opplever mange av de samme utfordringene som det du gjør selv - og du vil jobbe tett sammen med treningsteamet ditt både på – og mellom fellessamlingene.

GoalCoaching er et annerledes, praktisk og inspirerende opplegg for ledere som ønsker utvikling I leder - og trenerrollen.

Treningsperiodene er tiden mellom samlingene og du vil få praktiske oppgaver og individuell oppfølging mellom hver samling.

Programmet består totalt av 4 samlinger. 3 samlinger i Stavanger/Ryfylke (á 2 dager) og 1 samling i Firenze (4 dager).

Programmet kan også skreddersys og gjennomføres bedriftsinternt.

Legg samlingen til FIRENZE

Firenze tilbyr en unik ramme for utviklingsarbeid og teambygging. I samarbeid med reisebyrå i Norge og lokale partnere i Toscana, skreddersys et eget opplegg tilpasset hver enkelt prosess og hvert enkelt team.

Hva med å samle lederteamet i Firenze med mål om å komme hjem som et enda sterkere team? Eller for å stille godt forberedt til neste runde med medarbeider- og utviklingssamtaler? Kan renessansebyen gi oss ekstra inspirasjon i arbeidet med visjon, mål, ledelse eller verdier?

Firenze er kjent som renessansebyen og den moderne tids vugge. På turene setter vi av tid til å bli godt kjent med byen og dens historie, oppleve stor kunst, nyte italiensk mat og vin på sitt beste, – og vi skaper gode faglige prosesser.

Goalgetter jobber i nettverk med erfarne mennesker med «passion» for fag og folk. Nettverket besitter kompetanse innen ledelse, strategi, rekruttering, salg, sponsing, merkevarebygging, events mm. - og gjør at vi kan utvikle og lede tverrfaglige samlinger og prosesser.

Kontakt

Birger Wersland
902 19 132
email

Bedre medarbeider – og utviklingssamtaler.

Fra ord til handling – om prestasjonsutvikling i praksis.